Information about us and projects

Zastupitelstvo městské části Moravská Ostrava a Přívoz dne 21.9.2020 schválil odprodej městských pozemků společnosti DEEPLEXUS INVESTMENTS a.s. pro realizaci výstavby polyfunkční budovy Křižovatka na rohu ulic Nádražní a Českobratrská. Odkaz na materiály z jednání zastupitelstva zde:

O záměru společnosti DEEPLEXUS INVESTMENTS a.s. postavit v Ostravě polyfunkční budovu Křižovatka na rohu ulic Nádražní a Českobratrská se již živě diskutuje na serveru MS Stavby. Odkaz na diskuzní fórum zde:

Reportáž regionální televize Polar k našemu projektu výstavby polyfunkční budovy Křižovatka: