About us

Tým

Ing. Michal Jelínek Ph.D.

Zakladatel a partner skupiny V4 Group, která dnes zaměstnává více než 130 zaměstnanců v zemích střední Evropy. Dříve působil v nadnárodních společnostech Ernst & Young a BDO. Je odborníkem na finanční řízení a corporate governance. Ve své kariéře asistoval při akvizicích či divesticích několika desítek českých podniků především z oblasti automotive, injection moulding a těžkého průmyslu.

Ing. Jiří Rataj

Dlouholetý finanční ředitel společnosti ARAKO Česká republika, která jako výrobce průmyslových armatur patří do skupiny ROSATOM. Ve své pozici byl zodpovědný mimo jiné za plánování výroby, implementaci krátkodobých a střednědobých cílů společnosti a také proces optimalizace a návrhy opatření ke zlepšení produktivity a efektivity výroby. Vedl tým 60 zaměstnanců, měl na starosti nábor zaměstnanců, jejich řízení a výcvik.  Dříve působil jako výrobní ředitel společnosti EKOTREND Ludky.